Erwin Schrevens BV

Zonnepanelen - Badkamerrenovaties

Groenstraat 46 - 3221 Nieuwrode
GSM: 0471/56 93 79 -
info@schrevens.eu

Financieel

Financiële voordelen: Het VEA (Vlaams Energieagentschap) zal vanaf 2013 - elke 6 maanden - een herberekening van de correctiefactor (de zogenaamde “bandingfactor”) aan de Vlaamse Regering voorleggen. Deze factor zal afhankelijk zijn van soort energiebron, prijs van de zonnepanelen en prijs van elektriciteit op de markt.

Een overzicht van de bandingsfactoren vind U op: http://www.energiesparen.be/overzicht-bandingfactor-zonnepanelen

* Vanaf 01/01/2015 zijn er geen subsidies (Groenestroomcertificaten) meer. Dit is het grootste bewijs dat Groene Stroom van zonnepanelen goedkoper is dan de stroom van het elektriciteitsnet. Afhankelijk van de gemeente waar U woont zijn er soms ook nog bijkomende premies te verkrijgen. U kan dit terugvinden op www.energiesparen.be.

Financiëel nadeel. Vanaf 01/07/2015 wordt door de netbeheerders (via Uw leverancier) een Prosumentenvergoeding aangerekend. Dit is een vergoeding voor het gebruik van het net. Het vastgestelde bedrag varieert van beheerder tot beheerder. Bij Infrax en Eandis bedraagd dit ongeveer 99€. Dit bedrag is te vermenigvuldigen met het maximum vermogen van de omvormer, en NIET de kWp van de zonnepanelen.

Digitale meter: Sinds juli 2019 gebeurt de uitrol van de Digitale meter. Bij deze teller kan U handig aflezen hoeveel kWh U afneemt en hoeveel U injecteerd. 

Dit heeft GEEN negatieve invloed op het financiële deel van Uw investering. 

U betaald geen Prosumentenvergoeding!

Hierbij betaald U een bedrag voor de afname van elektriciteit verminderd met een bedrag voor de geïnjecteerde kWh. Het geïnjecteerde bedrag per kWh is uiteraard lager. Hierbij is het heel belangrijk om aan zelfconsumptie te doen. Dit wil zeggen dat U zoveel mogelijk energie van Uw zonnepanelen rechtstreek moet kunnen verbruiken en zo weinig mogelijk proberen te injecteren. Men kan dit op een handige en goedkope manier uitlezen met www.homewizard.com/nl-be

 

* Installaties vanaf 01/01/2024:  Geen premie meer.

Vermits de rendabiliteit van de zonnepanelen zo hoog ligt is nog steeds rendabel om hierin te investeren! Premies zijn absoluut niet nodig!

 

Zonnepanelen > Financieel